top of page

Arbeidsrecht

Arbeidsverhoudingen zijn vaak het toneel van conflicten. In de meeste gevallen zijn ze het gevolg van meningsverschillen tussen werkgevers en werknemers, die kunnen leiden tot ongerechtvaardigde sancties of ontslagen. Moeilijkheden kunnen zich ook voordoen bij herplaatsing na oneerlijk ontslag, bij de terugvordering van loon, bij schadevergoeding na een arbeidsongeval en in vele andere gevallen.

 

Wij treden op in de volgende zaken:

 • buitenlandse werknemers (werkvergunningen, status van expatriate, gedetacheerde werknemers)

 • grensarbeiders

 • verplichtingen van de werkgever en de werknemer

 • specifieke beschermende maatregelen voor beschermde werknemers (jongeren, zwangere vrouwen, vakbondsvertegenwoordigers, enz.)

 • arbeidstijdregelingen

 • due diligence om het bedrijf in overeenstemming te brengen met de arbeidswetgeving (sociale documenten, regelgeving)

 • controles door arbeidsinspecties

 • strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever

 • ongevallen op het werk of op weg naar het werk

 • beroepsziekten

Wij bieden de volgende diensten aan 

 • het opstellen of herzien van arbeidsovereenkomsten

 • opstellen van arbeidsreglementen

 • het verkrijgen van werkvergunningen voor buitenlandse werknemers

 • voorbereiding van onderhandelingsdocumenten met de werkgever

 • opstellen van transacties

 • bijstand tijdens arbeidsinspectiecontroles.

Travailleur de la construction planche de bois de levage
bottom of page