top of page
belle villa

Bedrijfsrecht

Wanneer u besluit uw eigen bedrijf te beginnen, rijzen er veel vragen. Wij staan u bij vanaf de start van uw bedrijf en helpen u bij het nemen van beslissingen over de volgende punten:​

 • overweegt u een gereglementeerde activiteit en welke vergunningen zijn vereist?

 • Wat is de meest geschikte rechtsvorm?

 • in welke vorm kunt u bijdragen aan het kapitaal van een vennootschap? 

 

 

Na de opening van de onderneming ondersteunen wij u bij uw activiteiten door middel van de volgende diensten:

 • opstelling van statuten en naleving van het nieuwe Wetboek van vennootschappen

 • het bijhouden van de notulen van algemene vergaderingen, raden van bestuur en andere organen

 • bijstand bij de onderhandelingen

 • controle van de solvabiliteit en betrouwbaarheid van uw zakenpartners

 • het opstellen en wijzigen van contracten met zakenpartners

 • registratie van handelsmerken, octrooien, domeinnamen

 • het controleren van de beschikbaarheid van een handelsmerk of logo

 

 

In geval van geschillen staan wij klaar om uw belangen te verdedigen voor de rechtbank, in arbitrage, maar ook bij de autoriteiten. Onze advocaten zijn regelmatig betrokken bij de volgende geschillen: ​

 • conflicten tussen partners (uitsluiting, overname)

 • aansprakelijkheid van de directeur

 • betwisting van de besluiten van de algemene vergadering

 • belangenconflicten

 

 

Voor de verdere ontwikkeling en groei van de onderneming is ook de bijstand van een advocaat vereist. Bijvoorbeeld

 • verhoging van het kapitaal

 • verwerving van aandelen in het kapitaal van een derde vennootschap

 • coördinatie van bankleningen en bijbehorende garanties

 • herstructurering, verkoop of overname van bedrijfsonderdelen

 • collectief ontslag of contractuele overplaatsing van personeel

 

 

Onze advocaten zullen u helpen met alle problemen en vraagstukken die zich bij de activiteiten van uw onderneming voordoen.

 

De veiligste oplossing is het voorkomen van potentiële risico's: wij bieden aan een juridische beoordeling van de onderneming uit te voeren om eventuele problemen te voorkomen.

 

 

 

Voor onze zakelijke cliënten bieden wij een abonnementsdienst voor volledige juridische ondersteuning.

bottom of page