top of page
arton62762.jpeg

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit

10 april 2020

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit

 

De Belgische wet voorziet in twee procedures voor het verkrijgen van nationaliteit: naturalisatie en nationaliteitsverklaring.

 

Naturalisatie is mogelijk voor bepaalde categorieën burgers. In het kader van deze procedure moet de kandidaat speciale verdiensten ontvangen op het gebied van wetenschap, sport, cultuur en samenleving, die bijdragen tot het internationaal vergroten van het prestige van België.

 

De staatsburgerschap verklaring staat open voor alle andere aanvragers. Als onderdeel van deze procedure is de voorwaarde de integratie van de kandidaat in de Belgische samenleving. Allereerst wordt het succes van integratie bewezen door vijf jaar ononderbroken verblijf in België en de kennis van één van de landstalen (Frans, Nederlands, Duits).

De kandidaat moet ook zijn economische integratie (studies of werk) bewijzen.

 

Meer in detail moet een succesvolle kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) een volwassene (vanaf 18 jaar oud).

b) Geen strafblad hebben. Verzoeken van personen die worden onderzocht of veroordeeld wegens immigratie- of belastingcriminaliteit, en strafbare feiten worden niet in behandeling genomen.

c) Beschikken over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

d) Legaal verblijf in België gedurende 5 jaar. Bij de berekening van 5 jaar verblijf wordt rekening gehouden met een verblijfsvergunning van beperkte duur (minimaal 3 maanden).

e) Kennis van één van de drie landstalen (Frans, Nederlands, Duits).

Taalvaardigheid wordt bewezen door een certificaat dat de voltooiing van de taalcursus bevestigt of door het behalen van het bijbehorende examen (niveau A2 op de CE-schaal), of door een document vermeld in paragraaf f).

f) Succesvolle integratie in de Belgische samenleving

De volgende documenten zijn geautoriseerd:

  • Belgisch diploma secundair onderwijs;

  • diploma beroepsopleiding in België (minstens 400 uur opleiding);

  • certificaat dat de voltooiing van de inburgeringscursus bevestigt;

  • 5 jaar beroepservaring in België (zonder onderbreking) als werknemer, werknemer, ambtenaar of particulier ondernemer.

g) Participatie in de Belgische economie

De volgende bewijzen zijn toegelaten:

  • 468 werkdagen in België in de afgelopen 5 jaar als werknemer, werknemer, ambtenaar;

  • als de kandidaat als particulier ondernemer heeft gewerkt, moet u aantonen dat in de afgelopen 5 jaar voor 6 kwartalen sociale bijdragen zijn betaald.

 

Bevestiging van deelname aan het economische leven van België is niet verplicht voor Belgische echtgenoten en voor ouders van Belgische minderjarigen, maar in dit geval moeten ze:

  • ofwel slagen voor de inburgeringscursussen;

  • ofwel een Belgisch diploma secundair onderwijs hebben;

  • ofwel een beroepsopleiding volgen (ten minste 400 uur) en 234 dagen werken als werknemer, werknemer of ambtenaar gedurende de laatste 5 jaar of werken als particulier ondernemer, en sociale bijdragen betalen voor ten minste 3 kwartalen.

 

Maar niet alle situaties passen in het model, dus vaak is de hulp van een advocaat nodig om het staatsburgerschap succesvol aan te vragen.

 

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in juridische bijstand bij het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Neem voor meer informatie en om een consult in te schrijven contact met ons op.

bottom of page