top of page
_MXK2136_edited.jpg

Anna Kolesnikova

Advocaat bij de Nederlandstalige Balie van Brussel.

Zij is master in de rechten in België alsook master in de rechten in Rusland.

Anna Kolesnikova is gediplomeerd advocaat aan de Kuban Staats Universiteit (Russische Federatie) en behaalde ook haar diploma rechten aan de KU Leuven (België).

 

Anna werkte in de Russische Federatie als bedrijfsjurist en was hoofd van de juridische afdeling van een groot vastgoed bedrijf. Door deze functie heeft ze uitgebreide ervaring opgedaan in het behandelen van zaken voor ondernemingsrechtbanken.

  

Daarna emigreerde ze naar België, waar ze, na haar afstuderen aan de KU Leuven, zich inschreef aan de Nederlandstalige Balie van Brussel waar ze reeds vele jaren als advocaat werkzaam is.

​ 

Zo heeft Anna niet alleen kennis en ervaring in het Belgisch recht, maar ook in het Russisch recht, waardoor ze complexe internationale projecten kan managen.

​ 

Ze is lid van de raad van bestuur van de International Association of Russian Speaking Lawyers , wat haar in staat heeft gesteld een goed netwerk over de hele wereld te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoeften van cliënten aan juridische ondersteuning in verschillende landen.

 

Anna vertegenwoordigt ook cliënten in Nederland als advocaat met een Europees mandaat. Zij heeft verschillende zaken in Nederland succesvol afgerond. 

Anna werkt in het Russisch, Nederlands en Engels en houdt zich voornamelijk bezig met dossiers in de volgende onderwerpen:

 • Strafrecht en strafprocesrecht (zaken met internationale connotatie, uitlevering, Interpol, economische misdrijven)

 • Arbitragegeschillen;

 • Immigratie (zakelijke immigratie, gezinshereniging, studentenvisa, nationaliteit, regularisatie van verblijf, asielaanvraag)

 • Familierecht (echtscheiding, alimentatie, voogdij, adoptie, erkenning van kinderen, afstamming, huwelijkscontracten, internationale kinderontvoering)

 • Nalatenschappen (internationale nalatenschappen, beheer van erfenisgeschillen)

 • Onroerend goed (aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed en onroerende rechten (erfdienstbaarheden, erfpacht enz ...): overleg en beheer van geschillen)

 • Arbeidsverhoudingen (betreffende werknemers (o.a. buitenlandse werknemers (expats, grensarbeiders, etc.), opstellen van contracten, ontslag, geschillenbeslechting)

 • Handelsrecht (handelscontracten, arbitrage, handelspraktijken, distributie, incasso, nieuwe technologieën, intellectuele rechten);

 • Vennootschapsrecht (wetboek van vennootschappen en verenigingen, Belgische stichtingen, registratie van de vestigingen in België, juridische ondersteuning aan overheden, liquidatie, faillissement)

 • Burgerlijk recht (contracten, zekerheden, burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid)

 • Verkeersrecht (juridische verdediging, slachtofferhulp, schadetaxatie)

 • Internationaal privaatrecht (meertalige internationale contracten, huwelijksbetrekkingen met internationale connotatie, internationale erfopvolging)

 • Patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid

 • Beslag, uitvoering van vonnissen. Erkenning van buitenlandse beslissing

bottom of page