top of page
2021juli1.webp

COVID-19: Juridische actualiteiten

Op 7 april 2020 werd het Koninklijk Besluit nr. 1 gepubliceerd betreffende de bestrijding van het niet naleven van noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken door het instellen van gemeentelijke administratieve sancties.
 
Het Koninklijk besluit nr. 2 had betrekking op de verlenging van verjaringstermijnen en andere termijnen voor het nemen van gerechtelijke stappen, evenals de verlenging van proceduretermijnen en schriftelijke procedures voor hoven en rechtbanken.
 
Het Koninklijk besluit nr. 3 bevat verschillende bepalingen met betrekking tot de strafvordering en de uitvoering van sancties en maatregelen voorzien in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het COVID-19-coronavirus.
 
Het Koninklijk besluit nr. 4 bevat verschillende bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie. U kunt ze uiteraard raadplegen op de site van het Belgisch Staatsblad.
 
Op 1 juli 2020 heeft het kabinet de justitiële maatregelen verlengd.
 
Concreet worden volgende maatregelen verlengd tot eind september 2021:
 
 
- advocaten blijven de eed schriftelijk afleggen;
 
- notariële volmachten blijven gratis, op voorwaarde dat deze notariële volmacht uitwerking kreeg voor 31 december 2021;
 
- bepaalde juridische documenten kunnen elektronisch worden ingediend;
 
- de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus in de gevangenissen te beperken, blijven gelden;

- de verhoging van de vrijstelling van beslaglegging blijft van toepassing;
 
De maatregel met betrekking tot de onderbreking van de tenuitvoerlegging van de straf wegens de epidemie wordt verlengd tot 15 oktober 2021.
 

bottom of page