top of page
Bitcoin

Inschrijvingsplicht bij de FSMA voor aanbieders van cryptoactiva vanaf 1 mei 2022

Gerichte crypto-aanbieders

Op 1 mei treedt het Koninklijk Besluit in werking met betrekking tot de registratieplicht bij de FSMA voor de volgende aanbieders van crypto-assetdiensten (genaamd "VASP" - Virtual Asset Service Providers):

 • Aanbieders van wisseldiensten tussen cryptovaluta en legale valuta;

 • Private cryptografische sleutelbewaring portemonnee service providers (“wallet providers”);

 • Aanbieders van geldautomaten met cryptovaluta (hierna "geldautomaten" genoemd);

 

Omgekeerd zijn uitgevers van crypto-activa[1] of aanbieders van uitwisselingsdiensten tussen cryptovaluta's niet verplicht zich te registreren. Bovendien zijn, op voorwaarde dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de diensten die op de geldautomaten worden geleverd, ook niet gedekt:

 • De exploitanten van het pand waar de geldautomaten staan opgesteld;

 • Technische dienstverleners voor het onderhoud van geldautomaten.

 

We herinneren u er ook aan dat het in België verboden is om uitwisselingsdiensten tussen cryptovaluta en wettige betaalmiddelen aan de volgende dienstverleners in te zetten:

 • Dienstverleners die vallen onder het recht van een derde land in de Europese Economische Ruimte;

 • Natuurlijke personen.

Als u zich in een van deze gevallen bevindt en u voert in België de hierboven beschreven activiteiten uit of bent u van plan deze uit te voeren, dan is het noodzakelijk dat u een bedrijf opricht in België en een aanvraag tot registratie indient bij de FSMA.

 

Overzicht voorwaarden

Om de registratie bij de FSMA als VASP aan te vragen, moet u een vennootschap zijn die ressorteert onder het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

 • Als de vennootschap Belgisch is, moet ze een van de door de wet opgesomde sociale vormen aannemen (waarvan de SRL is uitgesloten) en een volledig volgestort kapitaal hebben van minstens € 50.000.

 • Indien de vennootschap uit een andere lidstaat van de EER komt, moet zij haar centrale administratie in België vestigen (waar de vennootschap effectief zal worden bestuurd en waar de bewijsstukken ter beschikking zullen worden gesteld van de FSMA).

  • Indien de buitenlandse dienstverlener over geldautomaten beschikt op Belgisch grondgebied, moet hij een centraal aanspreekpunt in België aanwijzen (dit zal de persoon zijn die zal toezien op de naleving van de antiwitwaswet)

Bedrijfsleiders moeten ook blijk geven van de deskundigheid en professionele integriteit die passen bij de uitvoering van hun taken.

De FSMA let ook bijzonder goed op de naleving van de Belgische antiwitwaswet door de aanvragende vennootschap.

 

Kosten

De inschrijving bij de FSMA houdt in:

 • Een eenmalige vergoeding van € 8.000 per status voor het onderzoeken van de aanvraag tot registratie – ongeacht of de aanvraag wordt geaccepteerd of geweigerd;

 • Een jaarlijkse bijdrage van € 8.000 per status zodra de registratie is bevestigd.

 

Sancties

Het niet registreren bij de FSMA wordt bestraft met een strafrechtelijke boete van € 50 tot € 10.000.

Het ontplooien van illegale activiteiten door uw bedrijf brengt ook het risico met zich mee dat het op de door de FSMA gepubliceerde “zwarte lijst” van frauduleuze bedrijven staat.

 

Tijdslimiet

De wetgever heeft dienstverleners een termijn gegeven om hun aanvraagdossier voor te bereiden: ze mogen hun activiteiten tijdelijk voortzetten na 1 mei, terwijl de FSMA hun aanvraag tot registratie onderzoekt. Om van deze voorlopige toelating te genieten, moeten ze:

 1. de FSMA op de hoogte brengen van de uitoefening van hun activiteit tegen 1 juli 2022;

 2. en hun volledige registratieaanvraagdossier indienen bij de FSMA tegen 1 september 2022.

 

Wij helpen u bij het samenstellen van uw aanvraagdossier bij de FSMA en bij de procedures voor uw inschrijving bij de FSMA. U kunt ons raadplegen voor een meer gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de vereiste documenten. 

 

Anna Susarova

Advocaat 

 

Marie-Ferret

Advocaat gespecialiseerd in technologierecht

 

[1] d.w.z. een rechtspersoon die elk type crypto-activa aan het publiek aanbiedt of de toelating van deze crypto-activa aanvraagt tot een handelsplatform voor crypto-activa (Artikel 3 van de MiCA-verordening)

bottom of page