top of page

Ondernemingsrecht

Poignée de main d'affaires

Wij beoefenen handelsrecht met een internationale dimensie via de volgende diensten:

 • opstellen van meertalige internationale contracten

 • behandeling van geschillen voor rechtbanken in België, Frankrijk, Nederland, de Russische Federatie, Kazachstan

 •  internationale arbitrage

 •  inning van handelsschulden en moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging

 •  interne adviesdiensten (ontwerp van interne documenten, beleidslijnen, voorschriften)

 • elektronische contracten

 • licentieovereenkomsten, overdracht van intellectuele eigendomsrechten, productie

 • distributie, dienstverlening, agentschap, franchise, leasingovereenkomsten

 •  bouwcontracten

 •  vervoer, douane

 •  consumentenbescherming

 •  aansprakelijkheid van de fabrikant, aansprakelijkheid van de detailhandelaar

bottom of page