top of page
euroclear.jpg

Validering van filtermecanismes op sociale netwerken

Het Hof van Justitie heeft het zogenoemde "YouTube"-artikel 17 van de richtlijn betreffende het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt gevalideerd.

Hosts van inhoud van sociale netwerken zijn nu aansprakelijk voor inhoud die zij hosten en die inbreuk maakt op het auteursrecht, tenzij zij kunnen aantonen dat zij maatregelen (preventieve en curatieve) hebben genomen om illegale inhoud te blokkeren en te voorkomen dat deze wordt weergegeven. In de praktijk zijn dergelijke maatregelen synoniem met technologieën voor het filteren van inhoud, waarvan ContentID van YouTube de bekendste is.

Sommigen hadden de censuur van het internet door middel van algemene controle van de inhoud aan de kaak gesteld, wat volgens de Europese wetgeving verboden is. Het Hof heeft het controversiële artikel gehandhaafd en benadrukt dat de richtlijn voldoende waarborgen bevat om ervoor te zorgen dat het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting wordt geëerbiedigd.

Deze uitspraak voltooit het proces waarbij filtertechnologieën als een echte wettelijke verplichting voor onlineplatforms worden ingevoerd.

bottom of page