top of page
Signature de contrat papier

Contractenrecht

Wij kunnen u helpen met het opstellen van elk contract, inclusief:

 • meertalige en internationale contracten

 • verkoop, leasing, dienstverlening

 • elektronische contracten, algemene voorwaarden, privacybeleid

 • licentiëring van intellectuele eigendomsrechten

 •  onderaannemingscontracten RGPD

 • franchising, distributie, agentschap

 • fabricage, vervoer

 • aandeelhoudersovereenkomsten

 • zekerheden (garanties, kredietbrieven, verpandingen)

 • joint ventures en alle vormen van samenwerking tussen ondernemingen

 

Wij helpen ook bij het beheer van contractuele geschillen:

 • onderhandelingen en transacties

 • behandeling van geschillen voor de rechtbanken van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en de Russische Federatie

 • behandeling van geschillen voor internationale arbitrageorganen

 • behandeling van geschillen voor rechtbanken en instanties voor intellectuele eigendom

bottom of page