top of page

Burgerlijk recht en familierecht

Wij staan u bij in gerechtelijke procedures, arbitrage, en bij de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen.

 

Wij zijn actief in alle aspecten van het eigendomsrecht en het verbintenissenrecht (contractueel en niet-contractueel).

 

Wij hebben expertise ontwikkeld in het personenstatuutrecht, waaronder:

  • wijziging of correctie van achternaam/voornaam

  • correctie en legalisatie van akten van de burgerlijke stand (huwelijkscontracten, echtscheidingsaktes, afstamming)

  • erkenning van buitenlandse authentieke instrumenten

 

Een aanzienlijk deel van onze activiteit is gewijd aan het adviseren en behandelen van familiegeschillen met een internationale connotatie. Onze advocaten verlenen bijstand op de volgende gebieden:

  • huwelijk van personen van verschillende nationaliteit (huwelijkscontract, gezinshereniging)

  • internationale echtscheiding

  • voogdij, ouderschap, alimentatie

  • GPA en internationale adoptie

  • internationale ontvoering van kinderen

  • internationale erfopvolgingen (opzoekingen van testamenten, formaliteiten in verband met aanvaarding of afstand, opzoeking van slapende rekeningen)

bottom of page